Remont drogi gminnej nr 162104N w Dorotowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 974 424,50 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 394 018,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TERMIN REALIZACJI: 2023-2024
OPIS: W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi o długości 395,00 m i szerokości zmiennej do 7,00 m w granicach pasa drogowego: położenie warstwy wyrównawczej w miejscu kolein i lokalnych zaniżeń jakie powstały w czasie użytkowania istniejącej drogi, położenie warstwy ścieralnej, wykonanie remontu chodników i remontu istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia powierzchniowego poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych, remont przepustu.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 12:36 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 5:00 pm