Remont drogi gminnej nr 162027N w Gryźlinach ul. Baczewskiego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 275 912,24 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 637 956,12 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TERMIN REALIZACJI: 2023-2024
OPIS: W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi o długości 705,00 m i szerokości 6,00 m polegający na położeniu warstwy wyrównawczej w miejscu kolein i lokalnych zaniżeń jakie powstały w czasie użytkowania istniejącej drogi, położeniu warstwy ścieralnej, wykonaniu remontu chodników i remontu istniejących zjazdów, wykonaniu odwodnienia powierzchniowego poprzez ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych, remoncie przepustu.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 12:38 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 12:39 pm