Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 31 024,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 31 024,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie techniczne - 8 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Rusi.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:16 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:19 pm