Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 351 260,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 351 260,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2021-2022
OPIS: W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy w ilości: 29 komputerów stacjonarnych, 111 laptopów i 2 tablety. Sprzęt przekazano uczniom szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR i złożyli odpowiedni wniosek.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:36 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:38 pm