Laboratoria Przyszłości

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 127 200,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 127 200,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Fundusz Przeciwdziałania COVID-21 TERMIN REALIZACJI: 2021-2022
OPIS: W ramach zadania zakupiono dla Szkoły Podstawowej w Rusi - oddział w Bartągu wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności matematycznych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Na zakupione wyposażenie składały się m.in.: drukarka 3D, długopisy 3D oraz filamenty; narzędzia do pracowni technicznej; klocki do samodzielnego konstruowania; mikroskopy cyfrowe; sprzęt kuchenny; sprzęt audio; aparaty i kamera cyfrowa; sprzęt nagłaśniający; pracownia robótek ręcznych

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:33 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:36 pm