Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 249 338,80 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 325 675,68 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II TERMIN REALIZACJI: 2022-2025
OPIS: W ramach zadania zostanie wybudowana przepompownia ścieków w Bartągu.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 4:39 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:40 pm