Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 624 228,60 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 546 621,62 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II TERMIN REALIZACJI: 2022-2025
OPIS: W ramach zadania zostanie wybudowana stacja podnoszenia ciśnienia wody.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 4:38 pm