Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 6 748 016,41 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 977 027,03 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II TERMIN REALIZACJI: 2022-2025
OPIS: W ramach zadania wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 4:36 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:37 pm