Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 6 872 979,69 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 050 675,67 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja II TERMIN REALIZACJI: 2022-2025
OPIS: W ramach zadania wybudowana zostanie stacja uzdatniania wody.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 4:32 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:35 pm