Rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej Gminy Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 500 000,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 470 000,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych PGR edycja 6 TERMIN REALIZACJI: 2024-2026
OPIS: W ramach zadania zostanie wybudowana tłoczna kanalizacja sanitarna, zmodernizowana przepompownia ścieków i ścięć kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 4:23 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:24 pm