Laboratoria Przyszłości

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 116 400,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 116 400,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Fundusz Przeciwdziałania COVID-21 TERMIN REALIZACJI: 2021-2022
OPIS: W ramach zadania zakupiono dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności matematycznych w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Na zakupione wyposażenie składały się m.in.: drukarka 3D, długopisy 3D oraz filamenty; narzędzia do pracowni technicznej; klocki do samodzielnego konstruowania; mikroskopy cyfrowe; sprzęt kuchenny; sprzęt audio; aparaty i kamera cyfrowa; sprzęt nagłaśniający; pracownia robótek ręcznych.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:28 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:32 pm