Cyberbezpieczna Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 857 481,80 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 754 584,06 zł PROGRAM/FUNDUSZ: PO PC 2021-2027 TERMIN REALIZACJI: 2023-2024
OPIS: W ramach inwestycji zostaną wdrożone zadania, które podniosą odporność systemów informatycznych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez dane systemy. Powyższe działania będą prowadzone wielopoziomowo: od zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej, poprzez bezpieczeństwo komputerów i innych urządzeń oraz oprogramowania, aż po procedury i praktyki obowiązujące w danej organizacji, w tym: aktualizację dokumentacji (SZBI) oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników i administratorów.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 3:55 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 3:57 pm