Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 26 063,70 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 26 063,70 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020-2021
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie techniczne - zakup 10 laptopów i 10 myszy komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Rusi

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:26 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:27 pm