Bezpieczna Stawiguda – budowa oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 072 462,41 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 891 310,69 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja I TERMIN REALIZACJI: 2022-2024
OPIS: W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie wzdłuż ulicy Warmińskiej oraz kamery monitoringu wizyjnego

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 3:25 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 3:31 pm