Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 28 670,07 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 28 670,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020-2021
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie techniczne - 11 laptopów i 11 myszy komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:24 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:25 pm