Bezpieczna Stawiguda – budowa oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 800 000,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 636 800,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - edycja I TERMIN REALIZACJI: 2022-2024
OPIS: W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie wzdłuż ul. Nad Łyną oraz kamery monitoringu wizyjnego.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 2:09 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 2:12 pm