Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 12 992,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 12 992,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie techniczne - 4 laptopów dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:22 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:24 pm