Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 19 064 905,31 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 652 593,47 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2018-2021
OPIS: W ramach zadania rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków znajdującej się w miejscowości Stawiguda - wybudowano nową część ściekową i rozbudowano część osadową oczyszczalni. Modernizacja istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej spowodowała dwukrotne zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnej ok. 800 m3/d do 1500 m3/d, a także poprawiła efektywność oczyszczania

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 2:00 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 2:04 pm