Kontynuacja wdrażania e-usług w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 797 901,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 678 215,85 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2024
OPIS: Przedmiotem zadania było wdrożenie systemu teleinformatycznego (SIP) i uruchomienie 19 e-usług na 3 i 5 poziomie dojrzałości oraz udostępnienie informacji publicznej poprzez zakup usług informatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również zakup środków trwałych, tj. niezbędnego sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:56 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:59 pm