Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 25 984,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 25 984,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie techniczne - 10 laptopów dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawigudzie

Opublikowane: 3 kwietnia, 2024 1:19 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 1:22 pm