Coraz mniej 19-latków stawia się przed komisją wojskową

Pixabay - szpital, lekarz2

Według raportu NIK coraz mniejsza ilość 19-latków zgłasza się na wezwania Wojskowych Komend Uzupełnień. Z roku na rok przybywa za to osób, które kompletnie ignorują wezwania na obowiązkowe badania prowadzone przez wojskowe komisje. Przez ostatnich kilka lat ich liczba wzrosła do 38 tysięcy. 

Każdego roku zmniejsza się liczba 19-latków, przybywających na wojskowe komisje. Głównym powodem jest niż demograficzny. O ile bowiem w 2017r. wezwano 200 tys. mężczyzn, o tyle w tym jest ich 5 tys. mniej, a za trzy lata może ich być raptem 20 tys.

Oprócz tego występują również problemy z kwalifikacją wojskową osób, które na stałe lub czasowo przebywają za granicą. Jeszcze dwa lata temu z tego powodu przed komisją nie stanęło ponad 60% osób. Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że państwo nie ma możliwości skutecznego zawiadamiania i wyegzekwowania tego typu wezwań wobec Polaków, mieszkających poza granicami kraju.

Z tego względu NIK proponuje wprowadzenie kwalifikacji wojskowych na odległość za pomocą dokumentów elektronicznych i oświadczeń osób przebywających poza Polską.

Opublikowane: Czerwiec 8th, 2018 9:24 am