Chorwacko-serbskie animozje historyczne

srebrenica Belgrad Serbia Sarajewo BIH
Chorwaccy politycy uczcili swoich rodaków, którzy wywalczyli dla nich w 1995 roku ziemie wcześniej zajęte przez serbską mniejszość. Obchody zorganizowane przez Chorwatów nie spodobały się Serbom.
Prezydent Serbii krótko podsumował działalność Chorwatów, mówiąc o ofensywie chorwackiej w odniesieniu do nazistowskich Niemiec, Serbów postawił w roli Żydów.
W trakcie akcji ''Burza'' Chorwacja wypędziła ze swojego kraju aż 2oo tysięcy Serbów, w czasie działań wojennych zginęło według różnych szacunków około 20 tysięcy ludzi. Spory o tę liczbę wciąż trwają.
Ten spór terytorialny pojawił się w chwili, gdy Jugosławia przestała istnieć, a oba państwa stały się niepodległe i suwerenne.

Opublikowane: Sierpień 6th, 2018 8:50 am