Chiny: są pierwsze rezultaty rozpoczętych w 2015 r. prac nad ochroną zbiorników wodnych

ChinyChińskie ministerstwo środowiska poinformowało, że w pierwszej połowie 2017 r. rozpoczęto niemal 8 000 projektów oczyszczania wody. Inwestycja była warta 667,4 miliarda yuanów (100 miliardów dolarów amerykańskich). 

Projekty był częścią zapowiedzi z 2015 r. i miały uchronić przed zanieczyszczoną wodą w 325 zakażonych podziemnych źródłach na terenie całego kraju. Liczba "uzdrowienia" 325 źródeł wody stanowi o wykonaniu całości planu w 95% - władze zapewniają, że plan docelowy obejmuje także pozostałe 5% przypadków.

Wielka liczba chińskich zbiorników wody została oceniona jako niezdatna do wykorzystania z powodu słabo regulowanej ekspansji przemysłowej, przepełnienia i niekontrolowanego stosowania pestycydów i nawozów.

Od 2015 r. rząd zapewnia o potrzebie zaprowadzenia we wszystkich częściach kraju zdrowych źródeł pożywienia oraz bezpieczeństwa energetycznego. Oświadczył jednocześnie sukcesywne wprowadzanie zmian dla znacznej poprawy głównych dróg wodnych i ograniczenia nieoczyszczonych ścieków z silnie zanieczyszczających sektorami, takimi jak górnictwo, produkcja stali, tekstyliów, drukowanie i rafinacja ropy naftowej. W sierpniu Ministerstwo środowiska oświadczyło, że od pierwszych miesięcy 2017 r. jakość wody w Chinach znacząco się poprawiła, jednak nadal prowadzi się prace ujednolicające wymagany standard.

Ministerstwo powiedziało również, że w pierwszej połowie 2017 r. zostało zbudowanych 809 nowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych jednak regiony: Tianjin, Jiangxi, Mongolia Wewnętrzna, Guangxi, Xinjiang, Hubei i Guangdong były opóźnione. W środę Chiny poinformowały, że w ramach nowego systemu poprawy jakości wody i ograniczenia zanieczyszczenia, w całym kraju mianowano 200 000 administratorów rzek.

Opublikowane: Sierpień 24th, 2017 12:24 pm