Cerkiew prawosławna w stylu neobizantyjskim z II połowy XIX wieku

Ciekawostka: 14 października 2007 roku w choroszczańskiej parafii świętowano 500-lecie powstania parafii i nadania praw miejskich Choroszczy. Każda miejscowość, która w tamtych czasach uzyskiwała prawa miejskie, musiała mieć świątynię. W Choroszczy zapewne wzniesiono ją dużo wcześniej, dlatego jubileusz powstania parafii jest datą umowną.

Cerkiew została zbudowana w latach 1881- 1883 - w stylu rosyjskiego neobizantynizmu na planie krzyża greckiego. Poświęcono ją 1 października 1883 roku. Budowniczym był przybyły z Rosji ojciec Teodor Jaszyn. Świątynia stoi w miejscu starej, drewnianej świątyni. Kopuła, wraz z czterema sąsiednimi wieżyczkami i krzyżami na ich szczycie, symbolizuje Jezusa Chrystusa i czterech Ewangelistów. Do cerkwi wchodzi się przez trzykondygnacyjną dzwonnicę– u dołu czworoboczną, na górze ośmiokątną z hełmem i cebulastą kopułą zwieńczoną prawosławnym krzyżem. Nasady dolnej i górnej kondygnacji zdobią kokoszniki (ozdobne elementy wystroju, w kształcie łuku koszowego), które wykorzystano także w ścianach nawy głównej świątyni, gdzie przejęły rolę nadokienników. Obiekt dekorują także gzymsy i pilastry charakterystyczne dla architektury neoklasycyzmu. Cerkiew parafialna w Choroszczy jest świątynią orientowaną, co oznacza, że jej podłużna apsyda (pomieszczenie na rzucie półkola, „dostawione” do bryły świątyni), owalnie zamykająca prezbiterium, jest skierowana w kierunku wschodnim.

[smartslider3 slider=196]

Opublikowane: Marzec 23rd, 2022 5:12 pm, ostatnia aktualizacja: Marzec 23rd, 2022 at 5:19 pm