Z danych CBOS wynika, że najbardziej zadowoleni działań parlamentu są najmłodsi uczestnicy badań, mieszkający w mniejszych miastach lub na wsiach, nie posiadający wyższego wykształcenia, zwłaszcza wierzący i praktykujący, o poglądach prawicowych. Z kolei najwięcej niezadowolonych jest wśród lepiej wykształconych, uzyskujących wyższe dochody mieszkańców większych miast, wyborców Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, mających raczej centrowe lub lewicowe poglądy. Podobnie przedstawiają się profile osób zadowolonych i krytykujących prezydenturę Andrzeja Dudy. W badaniu wzięło udział 1016 osób, które stanowiły reprezentatywną losową próbę spośród dorosłych respondentów, zamieszkujących na terytorium Polski. Badanie miało formę wywiadów bezpośrednich.