Bulwary Henryka Sienkiewicza

Bulwary w Choroszczy

To pierwsza taka inwestycja w Gminie Choroszcz: pierwsza w regionie tężnia solankowa, otoczone zielenią ścieżki dla pieszych, ścieżki rowerowe, parkingi, plac zabaw, a także skate park – stanowią kwintesencję zrewitalizowanej przestrzeni, która jesienią 2020 roku zyskała nowe oblicze.

Zrewitalizowane Bulwary H. Sienkiewicza w Choroszczy powstały w ramach zadania „Budowa bulwarów choroszczańskich” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5. Rewitalizacja. Gmina Choroszcz. Ogólny koszt inwestycji to kwota blisko 2,2 mln zł, pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 1,5 mln zł, wsparcie z Budżetu Państwa – to blisko 220 tys. zł. Pozostałą kwotę – ponad 400 tys. zł gmina Choroszcz pokryła z własnego budżetu.

[smartslider3 slider=201]

Opublikowane: Marzec 23rd, 2022 6:00 pm, ostatnia aktualizacja: Marzec 23rd, 2022 at 6:05 pm