Budynki i budowle – Budowa krytej pływalni w Lubaczowie

     

Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie

- całkowita wartość zadania: netto 14 126 712,76zł, brutto 17 375 856,70 zł

Dofinansowanie: - Ministerstwo Sportu: 5,69 mln zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne): 5,0 mln zł
       
   

Opublikowane: 24 stycznia, 2024 2:56 pm, ostatnia aktualizacja: 17 lutego, 2024 at 4:54 pm