Dosposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 22.000,00 zł DOFINANSOWANIE Dla całości realizacji przedmiotowego zadania 11.000,00 zł - grant w ramach programu „Sołectwo na plus” ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi TERMIN REALIZACJI: 2022
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: W ramach zadania dzięki współpracy Sołtysa miejscowości Gawłów oraz Wójta Gminy Rząśnia został pozyskany grant z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z programu Sołectwo na plus. Wnioskowany projekt dostał dofinansowanie 50/50 tj. połowę wartości wniosku dofinansował Urząd Marszałkowski a druga połowę Gmina Rząśnia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym doposażono świetlicę wiejską w Gawłowie.
[smartslider3 slider="317"]

Opublikowane: 7 marca, 2024 4:05 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:07 pm