Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.135.077,36 zł DOFINANSOWANIE Dla całości realizacji przedmiotowego zadania: 555.542,49 zł - dotacja w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020   403.968,81 zł. - dotacja w ramach Rządowego Programu Maluch + 2021  TERMIN REALIZACJI: 2021 - 2022
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA:

W ramach projektu przebudowano i dostosowano budynek komunalny w Rząśni na potrzeby utworzenia Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni w którym zorganizowano opiekę nad dziećmi do lat trzech dla grupy 20 osób. W ramach projektu wyposażono również przebudowany budynek we wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do opieki nad dziećmi. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem nowo utworzonej placówki przez pierwsze 12 miesięcy było finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 natomiast koszty związane z przebudową i dostosowaniem budynku na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3 dofinansowano w ramach Rządowego Programu Maluch + 2021

 

Opublikowane: 7 marca, 2024 5:07 pm, ostatnia aktualizacja: 13 marca, 2024 at 4:12 pm