Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP Rząśnia

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 24.000,00 zł DOFINANSOWANIE Dla całości realizacji przedmiotowego zadania 2.000,00 zł - grant w ramach programu Sołectwo na PLUS 2023 ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  TERMIN REALIZACJI: 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA:

W ramach zadania dzięki współpracy Sołtys miejscowości Rząśnia oraz Wójta Gminy Rząśnia został pozyskany grant z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z programu Sołectwo na plus. Wnioskowany projekt dostał dofinansowanie 50/50 tj. połowę wartości wniosku dofinansował Urząd Marszałkowski a druga połowę Gmina Rząśnia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym doposażono świetlicę wiejską znajdującą się przy OSP Rząśnia.

[smartslider3 slider="330"]

Opublikowane: 9 marca, 2024 1:28 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:03 pm