Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Reklach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 24.000,00 zł DOFINANSOWANIE Dla całości realizacji przedmiotowego zadania 2.000,00 zł - grant w ramach programu Sołectwo na PLUS 2023 ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi  TERMIN REALIZACJI: 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA:

W ramach zadania dzięki współpracy Sołtysa miejscowości Rekle oraz Wójta Gminy Rząśnia został pozyskany grant z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z programu Sołectwo na plus. Wnioskowany projekt dostał dofinansowanie 50/50 tj. połowę wartości wniosku dofinansował Urząd Marszałkowski a druga połowę Gmina Rząśnia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej w Reklach.

[smartslider3 slider="331"]

Opublikowane: 28 marca, 2024 1:37 pm, ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2024 at 4:28 pm