Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Żary – Rychłowiec

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 24.000,00 zł DOFINANSOWANIE Dla całości realizacji przedmiotowego zadani 12.000,00 zł - grant w ramach programu „Sołectwo na plus” ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi TERMIN REALIZACJI: 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA:

W ramach zadania dzięki współpracy Sołtysa miejscowości Żary oraz Wójta Gminy Rząśnia został pozyskany grant z Urzędu Marszałkowskiego z programu Sołectwo na plus. Wnioskowany projekt dostał dofinansowanie 50/50 tj. połowę wartości wniosku dofinansował Urząd Marszałkowski a druga połowę Gmina Rząśnia. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiono wyposażenie plenerowe dla sołectwa Żary – Rychłowiec.

[smartslider3 slider="334"]

Opublikowane: 28 marca, 2024 2:21 pm, ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2024 at 4:28 pm