Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnia

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2.772.211,65 DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z   - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: - budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 366 mb  - przebudowa sieci wodociągowej o długości 70 mb  - wykonanie nowej konstrukcji jezdni o długości 670 mb i szerokości 5m   - wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m  - wykonanie przepustu z blachy falistej  Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. Ponadto skróci czas podróży tworząc swego rodzaju część obwodnicy miejscowości Rząśnia. 
[smartslider3 slider="342"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 11:25 am, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 11:34 am