Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 882.047,91 DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: - wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz budowa jezdni o długości 417 mb i szerokości 4,5 m  - budowa chodnika jednostronnego o szerokości 1,80 m  - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m  Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. Budowa chodnika przy drodze biegnącej wprost do szkoły zapewni też bezpieczeństwo uczniów 
[smartslider3 slider="344"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 11:38 am, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 11:43 am