Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.277.731,41 DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z   - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 565.351 zł  TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni;  - uzupełnienie warstw konstrukcyjnych oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni długości 2.707 mb i szerokości ok. 5 m;  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.  Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. 
[smartslider3 slider="346"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 11:52 am, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 11:59 am