Remont drogi gminnej nr 109212E w miejscowości Biała – Pęciaki

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1.687.587,03 DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z   - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: - odtworzenie nawierzchni po kanalizacji sanitarnej;  - Odtworzenie przydrożnych rowów oraz remont zjazdów do posesji  - Remont przepustów pod drogą  - Regulacja i wymiana zasuw wodociągowych  - wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni długości 1829 mb i szerokości ok. 5 m;  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. 
[smartslider3 slider="351"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 12:20 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 12:22 pm