Remont drogi gminnej nr 109207E w miejscowości Żary

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 262.810,17  zł DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z   - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni;  - wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni długości 652 mb i szerokości ok. 5 m;  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. 
[smartslider3 slider="349"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 12:26 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 12:32 pm