Remont drogi gminnej nr 109205E w miejscowości Będków

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 447.439,07 zł DOFINANSOWANIE: Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: - frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni jezdni;  - wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni długości 1210 mb i szerokości ok. 5 m;  - odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.  Zrealizowana inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców oraz wszystkich użytkowników i uczestników ruchu. 
[smartslider3 slider="348"]

Opublikowane: 11 marca, 2024 12:33 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 12:35 pm