Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w miejscowości Gawłów

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 474 398,20 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2017-2019
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Celem zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia Mieszkańców została wykonana przebudowa drogi gminnej 109218E na długości 2809 m polegająca na wykonaniu nowych warstw asfaltowych jezdni, umocnieniu poboczy z kruszywa dolomitowego, wykonaniu ścieżki rowerowej. Ponadto wykonano odwodnienie pasa drogowego (system kanalizacji deszczowej oraz nowe rowy przydrożne). W ramach zadania wybudowano również oświetlenie uliczne (słupy aluminiowe wraz  z oprawami oświetleniowymi LED).
[smartslider3 slider="406"]

Opublikowane: 15 marca, 2024 10:38 am, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 12:22 pm