Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnia

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 141 395,65 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2019
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Celem doprowadzenia sieci wodociągowej do działek, gdzie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa, wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w Rząśni, od ulicy Bielskiego, o długości 542,90 m z rur średnicy DN160 PVC wraz z połączeniem z istniejącymi wodociągami DN110 i DN225.

Opublikowane: 15 marca, 2024 10:48 am, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 10:51 am