Przebudowa drogi gminnej nr 109222E w miejscowości Zielęcin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 303 354,04 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2018-2019
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Celem zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia Mieszkańców została wykonana przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nowych warstw asfaltowych na jezdni wraz z jej poszerzeniem na odcinku 257 m, umocnieniu poboczy destruktem bitumicznym, budową chodnika lewostronnego, remontu przepustu pod zjazdem na drogę wewnętrzną oraz budowie nowych zjazdów wraz z przebudową już istniejących.
[smartslider3 slider="411"]

Opublikowane: 15 marca, 2024 11:07 am, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:44 pm