Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Ścięgna – Stróża

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 602 594,07 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2017-2018
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Celem zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy jakości życia Mieszkańców została wykonana przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 długości 1665,5 m obejmująca przebudowę jezdni z zachowaniem 6,0 m szerokości poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych, budowę chodników szerokości 2,0 m, budowę ścieżek rowerowych dwukierunkowych szerokości 2,0 m, poprawę systemu odwodnienia (odtworzenie rowów przydrożnych, budowę ścieku przykrawężnikowego, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i studniami chłonnymi), przebudowę zjazdów, przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi oraz przebudowę zatoki autobusowej.
[smartslider3 slider="413"]

Opublikowane: 15 marca, 2024 11:28 am, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:53 pm