Przebudowa i remont budynku komunalnego w Marcelinie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: około 118.000,00 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 04.2020 – 12.2022
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: 1.Zakres robót dotyczących przebudowy dachu w roku 2020 obejmował w szczególności: a) Rozbiórkę części ścian zewnętrznych na poddaszu, b) Wykonanie wieńcy, c) Wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu blachą trapezową (z użyciem materiału tj. drewna Inwestora), d) Wymianę okna, e) Remont komina, f) Zamurowanie otworu okiennego. 2. Wykonanie robót remontowych w części budynku wykonane w roku 2022 obejmowało: a) wykonanie nowej podłogi (rozbiórka, cokoliki, podkład betonowy, izolacja, ocieplenie, posadzka, płytki), b) skucie tynków wapiennych ze ścian, c)Malowanie farbami emulsyjnymi, d)Montaż opraw oświetleniowych, e) Montaż grzejników, f)Przebudowa dachu.
[smartslider3 slider="409"]

Opublikowane: 15 marca, 2024 1:24 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:33 pm