Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Stróża

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: około 1.551.589,33 zł DOFINANSOWANIE: Przedmiotowe prace są częścią projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo -rekreacyjnego w miejscowości Stróża” dofinasowanego w 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. TERMIN REALIZACJI: 03.2023 – 04.2024
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stróża poprzez utworzenie miejsca sportowo- rekreacyjnego wokół zabytkowego pałacu, obejmuje w szczególności następujący zakres prac :
  1. Wykonanie robót rozbiórkowych (ogrodzenie, rozbiórka pozostałości fundamentów/murków znajdujących się na terenie w części zachodniej, działki rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych, rozbiórka metalowych części konstrukcji huśtawek, części kosza do gry w koszykówkę oraz metalowych bramek)
  2. Wykonanie wycinki drzew kolidujących z inwestycją,
  3. Wykonanie ciągów pieszych ciągów pieszo jezdnych, jezdnych oraz miejsc postojowych,
  4. Wykonanie boiska (Boisko zewnętrzne wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy naturalnej kładzionej w rolkach wyznaczone linie i wyposażenie. Wymiary boiska: 30x50m, oświetlenie boiska, piłkochwyty),
  5. Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej i lamp oświetlenia zewnętrznego (złącza kablowe, rozdzielnice),
  6. Wykonanie nowych nasadzeń,
  7. Wykonanie remontu istniejącego placu zabaw,
  8. Wykonanie terenów zielonych i montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery).
[smartslider3 slider="410"]

Opublikowane: 28 marca, 2024 1:36 pm, ostatnia aktualizacja: 28 marca, 2024 at 4:30 pm