Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 381 830,00 zł DOFINANSOWANIE: 305 464,00 zł - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa TERMIN REALIZACJI: 2024-2026
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: W ramach projektu Gmina planuje podniesienie cyberbezpieczństwa w budynku Urzędu Gminy i jej jednostek podległych, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty i Zakładu Gospodarki Komunalnej (wszystkie one mieszczą się przy ul. 1 Maja poprzez zakup następujących urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: między innymi służących do przechowywania i udostępniania danych w sieci komputerowej oraz kompleksowego oprogramowanie antywirusowego z modułami XDR i EDR, urządzenie bezpieczeństwa klasy korporacyjnej , tj. przełączników sieciowych zintegrowanych z posiadanymi już produktami klasy UTM oraz bezpiecznego punktu dostępu WiFi klasy biznesowej również zintegrowanego z kompleksowym systemem bezpieczeństwa w budynku Urzędu. W ramach projektu planuje się również aktualizację dokumentacji cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie niezbędnych audytów (SZBI, KRI) oraz szkolenie dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa, w tym wdrożenie platformy szkoleń online w której w wygodny sposób pracownik poza odbytym szkoleniem będzie mógł odbywać testy praktyczne i warsztatowe wraz z końcowymi testami sprawdzającymi wiedzę w danym zakresie. Dodatkowo planowane jest również przeprowadzenie testów penetracyjnych.

Opublikowane: 28 marca, 2024 3:58 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 11:03 am