Cyfrowa Gmina

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 100 000,00 zł DOFINANSOWANIE: 100 000,00 zł - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Grant służył wzmocnieniu cyfrowej odporności na zagrożenia: wnioskodawca część dofinansowania przeznaczona na zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w systemach informatycznych Urzędu Gminy w Rząśni. Przewidziane koszty obejmują: audyt w zakresie cyberbezpieczństwa przeprowadzony przez jednostkę/podmiot uprawniony i certyfikowany. Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania z zakresu cyberbezpieczństwa, np. systemu dostarczającego administratorom sieci wyczerpujący obraz wykorzystania sieci i bezpieczeństwa informacji, co minimalizuje wysiłek związany z monitorowaniem i utrzymaniem polityki wykorzystania zasobów, identyfikacją ataków, wyciągania konsekwencji wobec atakujących i przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących prywatności i bezpieczeństwa poufnych danych. Rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS). 2 szt. Rozbudowę zabezpieczeń logicznych Szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania, tj. zakup szkoleń dla działu IT w celu opanowania obsługi dostarczonej technologii sprzętu i oprogramowania.

Opublikowane: 28 marca, 2024 4:09 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 11:03 am