Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 277 288,49 zł DOFINANSOWANIE: - TERMIN REALIZACJI: 2022
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Nowy odcinek sieci wodociągowej zastąpił poprzedni stalowy wodociąg, który był w bardzo złym stanie technicznym. Liczne awarie jakie miały na nim miejsce przez ostatnie lata skutecznie uprzykrzyły życie naszym mieszkańcom poprzez coraz częstsze i dłuższe przerwy w dostawach wody. Wykonana nowa sieć wodociągowa została wykonana z rur PE100 RC SDR11 średnicy ∅315 i 160 mm o długości łącznej 1437,71 m. Za włączeniem do istniejącej, stalowej sieci wodociągowej średnicy ∅400 mm wykonano komorę wodomierzową o wymiarach zewnętrznych 3,0 x 2,0 x 2,50 m. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano również przepięcie istniejących sieci mniejszych średnic doprowadzających wodę do kolonii Broszęcin, Kodrania, Kopów i Marcelina.
[smartslider3 slider="265"]

Opublikowane: 23 lutego, 2024 3:09 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 12:52 pm