Budowa nawierzchni wraz z chodnikami ul. Kolejowa i Usługowa w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2022-2023 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 3 620 618,00 zł DOFINANSOWANIE: 2 375 000,00 zł ZAKRES ZADANIA:W ramach przedsięwzięcia utwardzono jezdnię na ulicy Kolejowej na odcinku o długości około 438 m i szerokości do 5,50 m. Powstał także chodnik jednostronny z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2 m. Dodatkowo zdemontowano napowietrzną linię oświetleniową i wybudowano nowe oświetlenie uliczne o długości ok. 423 m. Inwestycja obejmowała również budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 324 mb. Nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni oraz jednostronny chodnik powstały również na ulicy Usługowej. Wykonano także wpusty drogowe wraz z przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Dzięki realizacji inwestycji poprawie uległy warunki nie tylko inwestowania w tym rejonie, ale także dojazd do gospodarstw domowych. DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje.

ul. Kolejowa:

ul. Usługowa:

Opublikowane: 4 marca, 2024 3:25 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 2:18 pm