Budowa ul. Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich

TERMIN REALIZACJI: 2022-2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 6 826 921,89zł DOFINANSOWANIE: 4 750 000 zł ZAKRES ZADANIA: Realizacja inwestycji pozwoli uporządkować teren po dawnych Nadodrzańskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Dębnie (NZPOW), który od wielu lat był pustą przestrzenią. Zakres inwestycji obejmuje wydzielenie całości pasa drogowego na obszarze po NZPOW, który obecnie jest niezabudowany. W niniejszym pasie drogowym powstaną nowe sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Wybudowana zostanie nawierzchnia dróg, składająca się z jezdni, chodników, miejsc postojowych, mini ronda, ciągów pieszo – jezdnych, zjazdów oraz skrzyżowań. Wykonana zostanie także sieć oświetlenia ulicznego oraz kanał techniczny pod sieci teletechniczne. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności działek w centrum miasta. DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.    

Opublikowane: 4 marca, 2024 3:32 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 2:26 pm