Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowości Dębno

TERMIN REALIZACJI: 2021-2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2 856 408,00 zł DOFINANSOWANIE: 2 456 700,00zł ZAKRES ZADANIA: Przebudowa ul. Ofiar Katynia w Dębnie obejmowała odcinek o łącznej długości ok. 255 m, od ulicy Kościuszki do ulicy Słowackiego. Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę całej infrastruktury drogowej. Powstała nowa nawierzchnia jezdni mineralno-bitumiczna i chodniki z kostki betonowej. Wybudowano linię oświetleniową i zamontowano 8 nowych lamp. Przebudowano także infrastrukturę techniczną podziemną: sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej. Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.    

Opublikowane: 6 marca, 2024 2:29 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 2:32 pm